Харківський Національний Університет
імені В.Н.Каразіна
 
 Головна / Вісник ХНУ / Економічна серія.
 
Головна
 
Ред. Колегія
 
Для авторів
 
Номера
 
Автори
 
Назви
 
Ключові слова
 
УРЖ Джерело
 
Вернадського
 
Вісник. Економічна серія.

У «Віснику Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Економічна серія» публікуються наукові роботи вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, аспірантів, претендентів, викладачів, студентів економічних спеціальностей вузів і фахівців-практиків, що працюють в різних сферах економіки.
Редколегією Вісника приймаються статті, написані на українській або російській мовах.
Структура статті повинна відповідати вимогам ВАК України (див. п.3 ухвали президії ВАК України від 15 січня 2003 р. №7-05/1).
До статті додаються наступні документи і матеріали:
рецензія-рекомендація наукового керівника (для аспірантів, претендентів, студентів);
відомості про автора (авторах);
анотації з ключовими словами до статті (на українській, російській і англійській мовах);
електронний варіант статті на CD чи DVD диску або дискеті формату 1,44 Мб.

Редколегія Вісника просить авторів дотримувати правила оформлення статей, що подаються в збірку наукових праць (детально правила для авторів викладені на сайті Вісника економічного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна: vestnik.econom.kharkov.ua).
Рукописи, оформлені не відповідно до встановлених правил, не розглядаються.

Термін публікації матеріалів складає 2-4 місяці з моменту подачі їх в редакцію (за наявності позитивної рецензії члена редакційної колегії Вісника). Листування з авторами щодо термінів публікації статей не ведеться.

Статті, відхилені рецензентами, членами редакційної колегії Вісника, повертаються авторам для доопрацювання (термін доопрацювання статті встановлюється за узгодженням з автором).

На одну статтю висилається 1 (один) екземпляр Вісника на адресу, вказану автором (редакція поштою відправляє журнали тільки іногороднім авторам).

Зкачати примірник статті

Пошукова форма:


Назва Автор Ключ слово По текстуЗапит не корочше чотирьох символiв
© Розробока wip.com.ua - Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна