Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


    Вітальне слово декана факультету  
 

Дорогі друзі!

Економіка є пріоритетною сферою людської життєдіяльності, без якої немислимий розвиток суспільства, його поступальний рух уперед; неможливий прогрес в інших областях застосування людського розуму. Тому цінність економічних знань завжди і скрізь була і буде високою. Мати таку цінність можна, якщо пов'язати свою долю з економічним факультетом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Скарбниця економічних знань створювалася у нашому університеті сторіччями. Більш 200 років тому в Харківському імператорському університеті студентам почали викладати економічні дисципліни. З ім'ям Харківського університету пов'язані імена видатних учених-економістів — лауреата Нобелевської премії Саймона С. Кузнеця, М. І. Туган-Барановського, Є. Г. Лібермана і багатьох інших.

Економічний факультет сьогодні є спадкоємцем славних університетських традицій, де успішно розвиваються відомі в Україні й у світі наукові школи, досвід класичної економічної освіти поєднується з інноваційними технологіями навчання, навчальний процес ґрунтується на світових стандартах освіти і забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким персоналом, а випускники завжди затребувані на національному і світовому ринках праці.

Ми не стоїмо на місці, впевнено рухаємося до світового освітнього і наукового простору. Ми активні й позитивні в економічному пізнанні світу.

І ми знаємо, що класична економічна освіта — цінність назавжди!

 

 

З повагою,
декан економічного факультету,
професор О. І. Давидов

  Положення про економічний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

   Загальна інформація про факультет
 

Економічний факультет є потужним структурним підрозділом університету, який здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за широким спектром спеціальностей та освітніх програм. На факультеті відбувається підготовка: бакалаврів – за 7 спеціальностями і 17 освітніми програмами, магістрів –  за 5 спеціальностями і 15 освітніми програмами. Зараз на економічному факультеті за денною та заочною формою навчання навчається майже 1700 студентів.

Навчання здійснюється у таких формах:
•    денне;
•    заочне;
•    з використанням технологій E-learning .Нині у своєму складі економічний факультет має 8 кафедр:

 

 • економічної теорії та економічних методів управління (завідувач кафедри – член-кореспондент НАН України, проф. А. А. Гриценко);
 • фінансів, банківської справи та страхування (завідувач кафедри – проф. В. В. Глущенко);
 • статистики, обліку та аудиту (завідувач кафедри – проф. В. М. Соболєв); 
 • економічної кібернетики та прикладної економіки (завідувач кафедри – проф. Т. В. Меркулова);
 • міжнародної економіки та світового господарства (завідувач кафедри – проф. Г. В. Задорожний);
 • економіки та менеджменту (завідувач кафедри – проф. Г. О. Дорошенко);
 • маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (завідувач кафедри – доц. В. А. Євтушенко);
 • математичних методів в економіці (завідувач кафедри  – доц. Є. О. Когут).

 

Спеціальності та освітні програми:

 

 • Економіка та економічна політика
 • Бізнес-економіка
 • Економічна кібернетика
 • Прикладна економіка
 • Маркетинг
 • Маркетинговий менеджмент
 • Інформаційний маркетинг, реклама та PR
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Міжнародний менеджмент і бізнес-комунікації
 • Менеджмент організацій
 • Бізнес-адміністрування
 • Менеджмент бізнес-процесів
 • Адміністративний менеджмент
 • Бізнес-менеджмент
 • Публічне управління та адміністрування
 • Міжнародна економіка
 • Бізнес-аналітика та міжнародна статистика
 • Облік і оподаткування
 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Інформаційні технології у фінансах та електронна комерція
 • Публічні фінанси
 • Управління фінансово-економічною безпекою

 

Освітній процес на факультеті забезпечують понад 100 висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, серед яких 1 член-кореспондент НАН України; 20 докторів наук, професорів; 65 кандидатів наук, доцентів. 

 

На факультеті діє аспірантура за спеціальностями «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування», а також працює спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій за спеціальністю «Економічна теорія та історія економічної думки».

На економічному факультеті випускаються наукові фахові видання: «Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Економічна»,  «Соціальна економіка». 

На факультеті  за тематичним планом Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна виконується 9 науково-дослідних робіт.

На факультеті здійснюється постійна системна робота щодо підвищення якості навчального процесу шляхом впровадження активних форм навчання із застосуванням мультімедії, крос-предметних технологій, майстер-класів. Всебічно розвивається електронне (дистанційне) навчання студентів. У нас існує імітаційна практика, в ході якої студенти мають можливість оволодіти практичними навичками через моделювання реальних економічних процесів, використання системи «1С: Підприємство».

Практична спрямованість освітнього процесу на факультеті досягається шляхом відповідної модернізації навчальних планів, здійснення практик студентів, проведення навчальних занять студентів керівниками та топ-менеджерами міністерств, установ і бізнес-структур. Так, в останній час для студентів економічного факультету були прочитані лекції заступником міністра фінансів України О. Макєєвою на тему «Як наблизити податкову систему України до європейських стандартів» (27 жовтня 2015 р.), директором департаменту Національного банку України С. Ніколайчуком на тему «Монетарна політика та її реалізація»  (19 листопада 2015 р.) , заступником Голови Національного банку України  Д. Сологубом  на тему «Монетарна політика Національного банку України: виклики та перспективи» (15 березня  2017 р.).

На економічному факультеті приділяється багато уваги працевлаштуванню випускників. Практично усі наші випускники працевлаштовуються за фахом після закінчення університету. Ми постійно влаштовуємо зустрічі з роботодавцями, представники яких розповідають студентам про те, чим вони займаються та що потрібно знати ті вміти, щоб досягти професійного успіху. Серед таких роботодавців можна назвати «Філіп Морріс Україна», «Приватбанк»,  «Procter&Gamble», «UniCreditBank», «SUNInBev Ukraine» та інші. Особливий інтерес у студентів викликають такі кар’єрні заходи як Тиждень кар’єри «Karazin career week», «Ярмарок вакансій», «Старт кар'єри в економіці».

Економічний факультет приймає активну участь у міжнародній співпраці у освітній та науковій сферах. Продовжується реалізація спільної бакалаврської  програми за спеціальністю «Менеджмент» з Політехнічним університетом Лодзі (Польща). Студенти факультету беруть активну участь в міжнародних програмах студентської мобільності. Яскравим прикладом міжнародного наукового співробітництва є видання у Польщі сумісної монографіі англійською мовою вченими нашого факультету та факультету організації та управління Лодзінського політехнічного університету «Current Problems of Management of Modern Organizations in Poland and in Ukraine». Багато вчених економічного факультету виступає з докладами на міжнародних наукових конференціях, а також публікує наукові статті за кордоном.  Особливо плідно факультет співпрацює з Лодзинським університетом (Польща), університетом Барселони (Іспанія), університетом Аристотеля (Греція), технологічним інститутом м. Кавала (Греція), коледжем з міжнародної економіки НЕУСС (Німеччина), університетом Ніцци – Софія Антиполіс (Франція). Перспективним напрямком для факультету є  міжнародна співпраця з університетами Китаю.  


 

 


         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна