Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Радіофізика та електроніка, № 869   Батістова О.І., Яременко О.Л
   Взаємозв'язок економічного розвитку та соціокультурної динаміки: сучасні підходи.

стр. 3-9

   Давидова І.А., Брежнєва-Єрмоленко О.В.
   До питання про генезис теорії інтелектуального капіталу

стр. 10-13

   Довгаль Г.В., Довгаль О.А.
   до питання про трактування конкурентоспроможності в сучасній економіці

стр. 14-17

   Кім М.М.,Чатченко Т.В., Дефорж С.Ю.
   Роль розподілу доходів населення в формуванні та функціонуванні середнього класу

стр. 18-25

   Корепанов О.С.
   До питання про становлення поняття економічної кон'юнктури

стр. 26-30

   Корнілов О.О.
   Особливості попиту та пропозиції робочої сили в сучасних соціально-економічних умовах

стр. 31-39

   Крамаренко А.О.
   Економічне зростання та циклічність економічного розвитку

стр. 40-44

   Олійник М.В.
   Класифікація економічних інститутів, як засіб пізнання трансформаційної економічної системи

стр. 45-52

   Скібіна С.О.
   Еволюція факторних доходів з погляду постіндустріальних тенденцій сучасності

стр. 53-57

   Сухань В.О.
   Становлення та розвиток антиінфляційної політики в україні

стр. 58-63

   Ван Бін
   Державне регулювання освоєння епохальних інновацій в умовах економічної кризи

стр. 64-70

   Круглова О.А., Віннікова В.В.
   Практика виплати дивідендів в підприємствах торгівлі україни

стр. 71-76

   Рабіа А. Абднллах
   Світовий вплив економічного кризиса на дінаміку світових цін нафти

стр. 77-83

   Телепнєва О.С.
   Внутрішня та зовнішня конкурентоспроможність технічних об'єктів

стр. 84-88

   Фоломкіна І.С.
   Конкурентоспроможність стратегічного набору підприємства: вимір на стадіях розробки та реалізації стратегій

стр. 89-94

   Глущенко В.В., Мітькова О.О.
   Медичне страхування як одне з джерел фінансування охорони здоров'я

стр. 95-104

   Глущенко В.В., Бесєдін Є.І.
   Деформації біржового механізму та шляхи їх подолання

стр. 105-110

   Кость Я.О.
   Концептуальна модель фінансової діагностики підприємства

стр. 111-117

   Лазебник Ю.О.
   Визначення факторів впливу на обсяги податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів в україні

стр. 118-124

   Пантелєєв В.П., Клітенко І.Ю.
   Надання позичок органам місцевого самоврядування з єдиного казначейського рахунку

стр. 125-130

   Пантелєєв В.П., Микова М.С.
   Проблема формування ефективної структури капіталу та вибору форм кредитування інвестиційних проектів

стр. 131-136

   Червяков І.М., Іващенко П.О., Медвідь М.М.
   Особливості прогнозування деяких показників фінансової безпеки регіону

стр. 137-142

   Сидоров В.І., Шеремет І.В.
   Ісламська фінансова система як альтернатива подальшого розвитку фінансової системи україни

стр. 143-147

   Андрієенко В.М., Пашенко Г.В.
   Cтруктура інформаційної системи довгострокового пільгового освітнього кредитування

стр. 148-152

   Даніч В.М., Якимова Л.П.
   Моделювання еволюційної динаміки пенсійного соціуму

стр. 153-160

   Клебанова Т.С., Гур'янова Л.С.
   Нерівномірність соціально-економічного розвитку регіонів україни: моделі оцінки й регулювання

стр. 161-169

   Книш А.С., Лобунець В.І.
   Оцінка конкурентоспроможності енергозабезпечуючих кампаній україни на основі концепції зростання вартості бізнесу

стр. 170-174

   Максишко Н.К.
   Концепція застосування інструментарію дискретної нелінійної динаміки в індикативному управлінні

стр. 175-180

   Пігнастий О.М., Ходусов В.Д., Меркулова Т.В.
   Вивод рівнянь системної динаміки технологічного процесу із статистичної теорії виробни-чо-технічних систем

стр. 181-188

   Раевнева Е.В.
   Моделювання циклічного розвитку регіону

стр. 189-198

   Черняк О.І., Кучерук Л.В.
   Застосування байєсівських мереж в економіці

стр. 199-209

   Портна О.В.
   Фінансове забезпечення та впровадження аудиту ефективності діяльності закладів охорони здоров'я в україні

стр. 210-220

   Яковенко Т.В.
   Особливості і тенденції сучасної демографічної кризи в україні

стр. 221-228

   Альдикенова С.М.
   Дослідницький інструментарій транскордонного співробітництва

стр. 229-233

   Кучумова І.Ю.
   Розвиток економічного потенціалу україни під дією глобалізаційних процесів

стр. 234-239

   Рахман М.С.
   Еволюція та сучасний стан концепції контролінгу

стр. 240-246


В номері знаходиться: 36 робіт