Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Радіофізика та електроніка, № 921   Субетто О.І.
   Ноосферна теоретична економія – основа економіки цивілізацій у xxi столітті (частина друга)

стр. 6-24

   Головій В.М.
   Мережеві структури як чинник ефективності інноваційного підприємництва

стр. 24-29

   Коломієць Г.М., Гузненков Ю.Г.
   Категорія ""ризиків"" в дискурсі сучасної економічної теорії

стр. 29-34

   Коломієць Г.М., Гузненков Ю.Г.
   Небезпеки і ризики сучасної економіки

стр. 22-26

   Марченко О.С.
   Освітня функція консалтингу

стр. 25-39

   Мірясов Ю.О.
   Типи споживання: від архаїки до пост економіки

стр. 39-43

   Пилипенко Б.Г.
   Сутність венчурного капіталу як економічної категорії

стр. 44-49

   Савицька Н.Л.
   Сучасні відтворювальні тенденції та людський розвиток

стр. 50-55

   Ярмак О.В.
   Організаційні особливості інтелектуальних послуг в умовах інноваційної економіки

стр. 56-60

   Головіна С. В.
   Розвиток ринку робочої сили на підставі формування у тру-дових ресурсів сучасного соціального мислення

стр. 61-66

   Грицай М.М.
   Інституційні зміни торгівлі як об"єкту державного регулювання

стр. 66-71

   Демченко М.А.
   Амортизація як важіль відтворення основних засобів колійного господарства залізниць

стр. 72-80

   Конащук В.Л.
   Еколого-економічна концепція модернізації електроенергетики

стр. 80-85

    Кондратенко Н.О.
   Соціально-екологічні ознаки ресурсозбереження регіональних економічних систем

стр. 86-92

   Кромська Л. А.
   Інноваційна модель функціонування машинобудівного підприємства як фактор його результативності

стр. 92-97

    Оболенцева Л.В.
   Дослідження організаційно-економічного механізму забезпечення регіонального іміджу

стр. 98-102

   Рекун Г.П.
   Оганізаційні засади удосконалення ризик-менеджменту на підприємстві

стр. 102-106

   Родченко В.Б.
   Оцінка впливу безробіття та приросту населення на обсяги ви-робництва валового регіонального продукту за найбільшими містами україни

стр. 107-110

   Третяк В.П.
   Державне регулювання інноваційних відносин у соціальній сфері

стр. 111-116

   Пантелєєв В.П., Лепілін М. Г.
   Методика ефективного функціонування підсистем фінансової безпеки суб"єктів підприємництва

стр. 117-124

   Поправка О.Г.
   Реформування наглядових систем країн світу та перспективи для україни

стр. 124-129

   Телепнєва О. С.
   Моделювання впливу елементів механообробного робочого місця на конкурентоздатність продукції, що виробляється

стр. 130-136

   Чала Т.Г.
   Аспекти статистичного забезпечення управління розвитком туризму в україні

стр. 136-144

   Кривуц Ю. М.
   Ухилення від сплати податків породжує "брудні" гроші

стр. 142--149

   Молодченко О.М.
   Особливості торгово-економічного співробітництва між україною та чеською республікою

стр. 150-156


В номері знаходиться: 25 робіт