Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Радіофізика та електроніка, № 935   Болдирєва К. В.
   Трактування сутності прибутку за ринкової системи господарювання

стр. 9-14

    Головій В.М.
   Людський потенціал інноваційного підприємництва: структура та ефективність

стр. 14-19

   Довгаль О.Г.
   Інтелектуальні ресурси як чинник формування економіки знань

стр. 19-22

   Коломієць Г.М., Гузненков Ю.Г.
   Небезпеки і ризики сучасної економіки

стр. 22-26

   Куліш О.С.
   Соціальна справедливість в системі розподільчих відносин

стр. 27-32

   Лісений Є.В.
   Еволюція теоретичних поглядів на функції держави

стр. 33-43

   Марченко О.С.
   Ресурсний підхід до визначення фірми як інтегратора знань

стр. 43-48

   Меленцова О.В.
   Зміни світогосподарських відносин як домінанта реформування зовнішньоекономічних інститутів

стр. 49-53

   Мірясов Ю.О.
   Економіка брендів і розподіл економічної влади

стр. 54-59

   Скібіна С.О.
   Стан сфери доходів домашніх господарств в умовах ринкової трансформації

стр. 59-64

   Тютюнникова С.В., Сімкіна Н.В.
   Економіка китаю: посткризові горизонти

стр. 65-68

   Філякова Т.І.
   Номінальна та реальна форми економічної динаміки

стр. 69-75

    Ярмак О.В.
   Мережева структура інтелектуальних послуг

стр. 69-75

   Ачкасов А.Є.,Гелеверя Є.М., Косяк А.П.
   Житловий фонд харківського регіону як капітал та об"єкт інвестування

стр. 81-91

   Гонтарева І.В.
   Трудовий потенціал як чинник ефективності функціонування підприємства

стр. 92-98

   Демидова О.С.
   Засади державного управління рекламною діяльністю в україні

стр. 98 -103

   Конащук В.Л.
   До питання формування стратегії модернізації підприємств електроенергетики

стр. 104-109

   Родченко В.Б.
   Формування ефективної моделі адміністративного устрою держави: міський аспект

стр. 109-113

   Семак Б.Б.
   Роль екологічного маркетингу в управлінні вітчизняним ринком екотекстилю

стр. 114-120

   Сенюра А.Ю.
   Формування концептуальних засад системи управління підприємством в контексті пріорітетних елементів ресурсного забезпечення

стр. 120-126

   Троян О.В.
   До питання про перспективи розвитку автомобілебудівних підприємств україни

стр. 126-130

   Челомбітько Т.В.
   Вдосконалення управління потенціалом розвитку банківського сектору економіки

стр. 131-138

   Беляєва О.О.
   Проблемні аспекти формування кредитних портфелів комерційних банків країн центральної та східної європи

стр. 139-144

   Журавель В.В.
   Тенденціі функціонування світового фінансового ринку

стр. 144-150

   Пантелєєв В.П., Лепілін М. Г.
   Інструменти фінансової безпеки суб"єктів підприємництва і методи їх використання

стр. 150-158

   Кононова К.Ю.
   Дослідження конкурентної взаімодії онлайнових соціальних сітей

стр. 159-165

   Акзібек"ян Г.Я.
   Нормативно-правова база торгівельно-економічних відносин між україною та вірменією

стр. 166-170

   Волкова Ю.Г.
   Оптимізація шляхів розвитку світового фінансового ринку

стр. 170-175

   Гончаренко Н.І.
   Міжнародна конкурентоспроможність національної економіки в умовах економічної інтеграції та лібералізації світогосподарських відносин

стр. 176-180

   Крівуц Ю.М.
    Уникнення оподаткування створює "брудні" гроші

стр. 181-188

   Мірошниченко Т.М.
   Теоретичні концепції щодо визначення фондових бірж та їх економічна еволюція

стр. 188-192

   Непрядкіна Н.В.
   Перспективи дедоларизації світової валютної системи

стр. 193-198

   Сідоров В.І.
   Еволюція поглядів на резервну валюту та її роль в економіці

стр. 199-203


В номері знаходиться: 33 робіт