Харківський Національний Університет
імені В.Н.Каразіна
 
 Головна / Вісник ХНУ / Економічна серія.
 
Головна
 
Ред. Колегія
 
Для авторів
 
Номера
 
Автори
 
Назви
 
Ключові слова
 
УРЖ Джерело
 
Вернадського
 
Об'єднана редакційна колегія

Задорожний Г.В . – док. екон. наук, проф., – головний редактор,
Давидов О.І. – канд. екон. наук, доц., – заступник головного редактора,
Пуртов В.П. – канд. екон. наук, доц., – відповідальний секретар,
Бабич В.П. – док. екон. наук, проф.,
Глущенко В.В. – док. екон. наук, проф.,
Голіков А.П. – док. геогр. наук, проф.,
Коломієць Г.М. – док. екон. наук, проф.,
Меркулова Т.В. – док. екон. наук, проф.,
Соболєв В.М. – док. екон. наук, проф.,
Тютюнникова С.В. – док. екон. наук, проф.


Редакційна колегія збірника:
док. екон. наук, проф. Антоненко Л.А.; док. екон. наук, проф. Архієреєв С.І.; канд. екон. наук, доц. Біткова Т.В.; док. екон. наук, проф. Воробйов Е.М.; док. екон. наук, проф., чл. корр. НАНУ Гріценко А.А.; канд. екон. наук, доц. Дідиченко М.П.; канд. екон. наук, доц. Дорошенко О.Г.; канд. екон. наук, доц. Євтушенко В.А.; канд. екон. наук, доц. Катаев А.В.; док. екон. наук, проф. Кім М.М.; канд. екон. наук, проф. Лісовицький В.М.; канд. фіз-мат. наук, проф. Міхайленко В.Г.; док. екон. наук, проф. Сідоров В.І.; канд. екон. наук, доц. Смоліна Т.Л.; канд. екон. наук, доц. Чала Т.Г.; канд. екон. наук, доц. Штучний В.Г.

mail: vestnik@econom.kharkov.ua
© Розробока wip.com.ua - Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна