Харківський Національний Університет
імені В.Н.Каразіна
 
 Головна / Вісник ХНУ / Економічна серія.
 
Головна
 
Ред. Колегія
 
Для авторів
 
Номера
 
Автори
 
Назви
 
Ключові слова
 
УРЖ Джерело
 
Вернадського
 

1.  Ресурсний підхід до визначення фірми як інтегратора знань
Марченко О.С.
технологічний підхід, ресурсна теорія, інтелектуальні ресурси, інтеграція знань, управління знаннями
Вісник ХНУ №935 Стор. 43-48

Особливістю структури ресурсів фірми в економіці знань є висока питома вага специфічних та інтерспецифічних інтелектуальних ресурсів, до яких належать інтелектуальні нематеріальні активи, особисті інтелектуальні здібності працівників (їх знання, вміння, досвід, репутація), накопичені фірмою об"єктивовані знання, які виступають головним чинником, забезпечуючим конкурентні переваги бізнесу. Отже дослідження знаннєінтеграційної функції сучасної фірми є актуальним, має значний теоретичний і практичний потенціал.2.  Реформування наглядових систем країн світу та перспективи для україни
Поправка О.Г.
фінансовий сектор, реформування, система регулювання і нагляду, банківський нагляд
Вісник ХНУ №921 Стор. 124-129

У статті розкрито основні світові тенденції щодо реформування систем регулювання та на-гляду за фінансовим сектором. А також висвітлено пропозиції міжнародних організацій щодо протистояння кризовим явищам шляхом вдосконалення систем регулювання і нагляду. Визна-чено основні аспекти, на які необхідно звернути увагу наглядовим органам України у світі ре-формування систем регулювання та нагляду провідних країн світу.


Знайдено: 2 результат (ів)
© Розробока wip.com.ua - Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна