Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Куратори академічних груп

 

ПО КАФЕДРІ МАРКЕТИНГУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ЗЕД

НА 2018/2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Група

Куратор

ЕД – 11

доцент Лісений Є.В.

ЕД – 21

доцент Шуба Т.П. 

ЕД – 31

доцент Ляшевська В.І.

ЕР – 11,12

ЕЮ – 11

ЕО – 11

доцент Євтушенко Г.В.

ЕР – 21,22

викладач Фоміна Є.В.

ЕР – 31

доцент Мозгова Г.В.

ЕР – 41, 42

доцент Куценко Т.М.

ЕР – 51 магістри

доцент Болотна О.В.

ЕР – 61 магістри

доцент Лісений Є.В.

ЕВ – 11

ЕЯ – 11

доцент Кудінова М.М.

ЕВ – 21

доцент Ляшевська В.І.

ЕВ – 31

доцент Євтушенко В.А.

ЕВ – 41,42

доцент Мангушев Д.В.

ЕВ – 51 магістри

викладач Заіка О.В.   

ЕВ – 61 магістри 

доцент Рахман М.С.

заочне відділення

викладач Заіка О.В.

 

Права та обов’язки кураторів кафедри ММЗЕД

 Права та обов’язки кураторів академічних груп затверджені наказом ректора ХНУ імені В.Н. Каразіна від 10.11.2005р. № 0501-1/172

1.      Головними завданнями кураторів студентських академічних груп є надання студентам допомоги в навчанні, науковій роботі, громадській діяльності, сприяння розвитку студентського самоврядування, виховання у студентів патріотизму, розвиток їх творчих здібностей та формування організаторських навичок.

2.   Функціональні обов'язки куратора академічної студентської групи

2.1.    Інформаційні:

ознайомлення студентів групи з історією, структурою, діяльністю і перспективами розвитку університету та факультету;

інформування про особливості організації навчально-виховного процесу в університеті і на факультеті;

ознайомлення з організацією роботи ЦНБ;

інформування студентів про рішення вчених рад університету та факультету, ректорату, наказів ректора та розпоряджень декана, що стосуються студентства.

2.2.    Навчально-організаційні:

ознайомлення студентів з нормативно-методичними матеріалами, що регламентують організацію навчального;

контроль за реалізацією студентами навчального плану: відвідування занять, дотримання термінів складання модулів, заліків, іспитів, контроль успішності;

сприяння участі студентів групи в наукових конференціях і семінарах, олімпіадах і конкурсах студентських робіт.

2.3. Організаційно-виховні:

сприяння участі студентів групи в університетських заходах: конкурсах, фестивалях, концертах тощо;

проведення виховної роботи у студентських гуртожитках; забезпечення необхідних контактів з батьками студентів академічної групи, інформування їх про успіхи та труднощі навчання студентів.

3.      Куратор академічної групи має право:

подавати пропозиції деканові факультету щодо заохочення студента за успіхи в навчанні, науково-дослідній та громадській роботі;

клопотати щодо поселення студента у гуртожиток.

 

Звіти про роботу кураторів за результатами навчального року заслуховуються на засіданнях кафедр.


 


         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна